Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đậu thai trên bò sữa

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thụ thai trên bò sữa:

- Cá thể

 • Tuổi: bò tơ 80% đậu thai
 • Bệnh truyền nhiễm
 • Bệnh sản khoa sau sinh
 • Thể trạng cơ thể lúc mang thai

- Phương pháp gieo tinh

 • Thời điểm gieo tinh
 • Kỹ thuật gieo đúng phương pháp
 • Kỹ thuật khám lên giống

- Nhiệt độ

 • Stress nhiệt ảnh hưởng đến tinh trùng và trứng. Thời gian rụng trứng thường bị trì hoãn trong điều kiện nóng. Vì vậy, bò trong nhiều trường hợp thụ tinh nhân tạo quá sớm liên quan đến thời điểm rụng trứng, dẫn đến giảm tỷ lệ thụ thai.
 • Tỷ lệ thụ thai thấp cũng là do tình trạng cơ thể người nghèo ở bò đẻ mùa hè. Nếu không được quản lý đúng cách, bò đẻ vào mùa hè có xu hướng giảm cân nhiều hơn sau khi sinh, ảnh hưởng đến hoạt động nội tiết của họ liên quan đến khả năng sinh sản và có liên quan trực tiếp đến biểu hiện nhiệt kém và tỷ lệ thụ thai.
 • Chết phôi từ ngày 1 đến ngày 6 khi nhiệt độ tăng lên 39,5 0C
 • Phôi khó làm tổ ở tử cung, dễ mất phôi do tiêu thể vàng
 • Kéo dài khoảng cách giữa 2 lứa đẻ.
 • Làm gia tăng vấn đề về sức khỏe sau khi sanh.
 • Làm tăng tỷ lệ loại thải dựa vào các vấn đề về sinh sản, sức khỏe và tái sản xuất.
 • Làm giảm sự phát triển bầu vú và sự chuẩn bị cho chu kỳ sữa sắp tới.

  Bảng so sánh tỷ lệ đậu thai khi làm mát và không làm mát:

   

  Các yếu tố

   

  Nhóm bò có làm mát

  (%)

   

  Nhóm bò không làm mát

  (%)

   

  Nhiệt độ cơ thể

   

  < 39,00C

   

  > 39,50C

   

  Tỷ lệ đậu thai

   

  59%

   

  17%

   

  Tỷ lệ đậu thai lúc 90 ngày

   

  44%

   

  5%

   

  Tỷ lệ đậu thai lúc 120 ngày

   

  59%

   

  11%

   

  Tỷ lệ đậu thai lúc 150 ngày

   

  73%

   

  11%

   

  Nguồn: Dr Flamenbaum - 2012

  - Dinh dưỡng

  Thiếu dinh dưỡng:

 • Sự phát triển nang noãn giảm
 • Động dục kém
 • Tế bào trứng kém phát triển
 • - Chăm sóc quản lý

  Thừa dinh dưỡng gia tăng NH3 và Urê:

 • Giảm pH tử cung → giảm sức sống tinh trùng
 • Gây độc tế bào: tinh trùng, noãn → thụ thai giảm
 • Giảm tiết progesteron, tăng tiết PgF2α
 • - Chăm sóc quản lý

 • Lựa chọn dòng tinh phù hợp
 • Tình trạng viêm nhiễm, bệnh sau khi sinh ( giảm 5-10%) khả năng thụ thai ở những lần tiếp theo
 • Thời gian phối giống lại sau khi sinh
 • Kiểm tra sinh sản định kỳ
 • Ghi chép số liệu về tất cả các vần đề liên quan đến bò sữa

2. Quản lý kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

 • - Yếu tố kiểm soát bởi con người: là yếu tố có tác động nhiều nhất & có liên quan đến đội ngũ quản lý, dẫn tinh viên.

   

  Yếu tố ảnh hưởng

   

  Tỷ lệ

   

  Hiệu quả phát hiện động dục

   

  40-60%

   

  Phát hiện động dục sai

   

  5-30%

   

  Kỹ thuật gieo tinh đúng vị trí

   

  40-63% thụ thai

   

  Môi trường - stress nhiệt và chân móng

   

  50% giảm sinh sản

   

- Những yếu tố chịu ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống sinh sản của bò. Các yếu tố khó quản lý và kiểm soát do hệ thống sinh sản của bò:

 

Yếu tố ảnh hưởng

 

Tỷ lệ

 

Tình trạng sinh đẻ

 

2% - 10%

 

Sót nhau

 

4% - 12%

 

Viêm tử cung

 

15% - 30%

 

Bệnh buồng trứng

 

6% - 20%

 

Phôi chết trước 50 ngày

 

30% - 40%

 

- Các yếu tố tự nhiên:

 • Con giống
 • Tuổi
 • Những vấn đề không can thiệp được.

Bài: Ánh Tuyết

Zalo