Chiết cành bưởi

Để nhân giống bằng phương pháp chiết cành thì cành chiết cần chọn cành khoẻ, không mọc xiên, cây tốt không bị sâu bệnh và quả ngon ngọt. Chiết cành với nguyên lý: khoanh một đoạn vỏ bỏ cả mạch libe mục đích làm cho các chất tổng hợp từ phần ngọn xuống như auxin bị gián đoạn tại vị trí khoanh cành sẽ kích thích cành ra rễ ngay thân.

Để tiến hành chiếc cành thực hiện theo các bước như hình:

(ghi chú: mạch gỗ dẫn nước và muối khoáng từ dưới lên và mạch libe dẫn các chất tổng hợp từ trên ngọn xuống dưới và chất Auxin là chất kích thích ra rễ)

                                             Bài, ảnh: Nguyễn thị Lợi

Zalo