Khoa Học Kỹ Thuật
Trồng ngô làm thức ăn cho đàn bò sữa

16-12

2019

Trồng ngô làm thức ăn cho đàn bò sữa

Hiện nay cây ngô làm thức ăn rất quan trong trong ngành đại gia súc đặc biệt là bò sữa, vì vậy việc lựa chọn giống ngô...

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đậu thai trên bò sữa

26-11

2019

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đậu thai trên bò sữa

Tăng tỷ lệ đậu thai trên đàn bò sữa là 1 trong những yếu tố giúp tăng đàn tự nhiên nhanh và tối ưu hóa được lợi...

Bệnh viêm phổi trên đàn bê sữa

28-06

2019

Bệnh viêm phổi trên đàn bê sữa

Viêm phổi là bệnh tốn kém vì nó làm giảm tăng trọng và tăng chi phí điều trị, do vậy phòng bệnh viêm phổi là lựa chọn...

Zalo