KIỂM KÊ ĐÀN GIA SÚC XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI AN PHÚ NĂM 2021

Thực hiện thông báo số 544/TB-CTBS ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. Hồ Chí Minh về việc kiểm kê đàn gia súc năm 2021.

Từ ngày 21 đến 22/12/2021, các phòng ban chức năng phối hợp với Xí nghiệp chăn nuôi An Phú tiến hành kiểm kê đàn bò hiện đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trại nhằm đánh giá, phân loại chất lượng đàn giống, thịt để kịp thời tổng kết số liệu sản xuất, quyết toán năm 2021 và có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt hiệu quả tốt hơn. 

Những hình ảnh trong buổi kiểm kê đàn bò:

 

 

 

 

 

Bài, ảnh: Hồ Sĩ Trọng

Zalo