Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

          Tại buổi gặp mặt, Đ/c Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Hậu nhấn mạnh: Năm 2020, Công ty Bò Sữa nói riêng các doanh nghiệp trong Khối nói chung đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là giai đoạn hiện nay, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, suy giảm.

Qua đó, cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh và sự đoàn kết, nỗ lực, tinh thần sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau của các doanh nghiệp, chúng ta một phần nào đã vượt qua khó khăn về kinh tế và tiếp tục phát triển.

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh trong thời gian tới Công ty cần tiếp tục đoàn kết, sẻ chia, bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình, sẵn sàng đối mặt, vượt qua mọi khó khăn trước mắt. 

           Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, thay mặt Công ty Bò Sữa ông Tăng Trí Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên báo cáo tình hình sản xuất của Công ty những mặt mạnh và mặt khó khăn hiện nay, đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Đây là động lực mạnh mẽ giúp Công ty Bò Sữa yên tâm sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế trong thời gian tới. 

Bài,ảnh : Tình Phạm

Zalo