Phân bón -hữu cơ
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phân hữu cơ niên vụ 2023

26-05

2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phân hữu cơ niên vụ 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phân hữu cơ niên vụ 2023

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phân hữu cơ niên vụ 2023

26-05

2023

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phân hữu cơ niên vụ 2023

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phân hữu cơ niên vụ 2023

Biên bản đóng - mở thầu gói phân hữu cơ cho niên vụ 2023 (lần 2)

17-05

2023

Biên bản đóng - mở thầu gói phân hữu cơ cho niên vụ 2023 (lần 2)

Biên bản đóng - mở thầu gói phân hữu cơ cho niên vụ 2023 (lần 2)

Hồ sơ mời thầu (thầu lần 2) gói phân hữu cơ sinh học cho niên vụ 2023

08-05

2023

Hồ sơ mời thầu (thầu lần 2) gói phân hữu cơ sinh học cho niên vụ 2023

Công ty TNHH 1TV Bò Sữa Tp.HCM thông báo gói hồ sơ mời thầu (thầu lần 2) gói phân hữu cơ sinh học cho niên vụ 2023

Hồ sơ huỷ thầu gói phân bón hữu cơ niên vụ 2023

04-05

2023

Hồ sơ huỷ thầu gói phân bón hữu cơ niên vụ 2023

Hồ sơ huỷ thầu gói phân bón hữu cơ niên vụ 2023

Gói thầu cung cấp phân bón hữu cơ

18-04

2023

Gói thầu cung cấp phân bón hữu cơ

Gói thầu cung cấp phân bón hữu cơ

Zalo