THÔNG BÁO MỜI THẦU, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ BÁO GIÁ, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN, LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHÂN HÓA HỌC CHO CAO SU NIÊN VỤ 2022 - 2023

Xem thông tin chi tiết dưới đây : 

Phân hóa học cây cao su niên vụ 2022 - 2023

 
Bài viết khác
Zalo