Thông Tin Hoạt Động
Thư mời chào giá cải tạo sửa chữa nhà kho hóa chất NEW

27-05

2022

Thư mời chào giá cải tạo sửa chữa nhà kho hóa chất

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá gói thầu "thi công cải tạo sửa chữa nhà kho hóa chất" tại xã An...

Thư mời chào giá gói thầu thi công hàng rào vườn bưởi 20ha NEW

26-05

2022

Thư mời chào giá gói thầu thi công hàng rào vườn bưởi 20ha

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá gói thầu thi công hàng rào vườn bưởi 20ha tại xã An Phú, huyện Củ...

Thông báo đấu giá tài sản NEW

24-05

2022

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản "vườn cây chắn gió năm 2022"

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NEW

18-05

2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Bò Sữa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (kết quả chấm điểm)

Tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022 (lần 3) NEW

13-05

2022

Tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022 (lần 3)

Giám đốc Công ty thông báo việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022

Tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022 (lần 1) NEW

13-05

2022

Tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022 (lần 1)

Giám đốc công ty thông báo việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022

Tổ chức giao khoán khai thác mủ cao su ăn chia niên vụ 2022 NEW

13-05

2022

Tổ chức giao khoán khai thác mủ cao su ăn chia niên vụ 2022

Giám đốc công ty thông báo về việc tổ chức giao khoán khai thác mủ cao su ăn chia niên vụ 2022 với các nội dung sau

Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vườn cây chắn gió

12-05

2022

Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vườn cây chắn gió

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vườn cây chắn gió năm 2022 thuộc quyền...

KHAI THÁC MỦ CAO SU (lần 2) NEW

12-05

2022

KHAI THÁC MỦ CAO SU (lần 2)

Căn cứ vào kế hoạch SXKD và thực tế vườn cây. Giám đốc công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh thông báo việc giao khoán...

HỘI THAO CHÀO MỪNG 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÒNG MIỀN NAM

30-04

2022

HỘI THAO CHÀO MỪNG 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÒNG MIỀN NAM

Hội thao chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và kỷ niệm trên 20 năm kết...

Thư mời chào giá gói thầu cung cấp và lắp đặt kho lạnh

30-03

2022

Thư mời chào giá gói thầu cung cấp và lắp đặt kho lạnh

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá gói thầu "cung cấp và lắp đặt kho lạnh" thuộc dự án 80ha chuối...

Tuyển dụng lao động

04-03

2022

Tuyển dụng lao động

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh cần tuyển dụng lao động cho các vị trí sau

Zalo