Thông Tin Hoạt Động
THÔNG BÁO v/v tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023 (lần 4) NEW

06-09

2023

THÔNG BÁO v/v tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023 (lần 4)

THÔNG BÁO v/v tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023 (lần 4)

Thông báo việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023 (lần 3)

12-05

2023

Thông báo việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023 (lần 3)

Thông báo việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023 (lần 3)

Thông báo tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023 (lần 2)

10-05

2023

Thông báo tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023 (lần 2)

Thông báo tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023 (lần 2)

Thông báo về việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023

09-05

2023

Thông báo về việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023

Thông báo về việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2023

Thư mời chào giá thi công nhà sản xuất phân hữu cơ

09-05

2023

Thư mời chào giá thi công nhà sản xuất phân hữu cơ

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá gói thầu thi công nhà sản xuất phân hữu cơ tại xã An Phú, huyện...

Thông báo sửa đổi và gia hạn thời gian mở thầu gói thầu phân hữu cơ

24-04

2023

Thông báo sửa đổi và gia hạn thời gian mở thầu gói thầu phân hữu cơ

Công ty TNHH 1TV Bò Sữa Tp.HCM thông báo sửa đổi nội dung mời thầu và gia hạn thời gian mở thầu gói thầu phân hữu cơ

THÔNG BÁO v/v Hợp tác trồng cây hàng năm

20-03

2023

THÔNG BÁO v/v Hợp tác trồng cây hàng năm

THÔNG BÁO v/v Hợp tác trồng cây hàng năm

Thư mời chào giá thi công nhà kho

20-03

2023

Thư mời chào giá thi công nhà kho

Thư mời chào giá thi công nhà kho

Thư mời chào giá thi công nhà sơ chế phân hữu cơ

22-02

2023

Thư mời chào giá thi công nhà sơ chế phân hữu cơ

Thư mời chào giá thi công nhà sơ chế phân hữu cơ

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP TRỤ BÊ TÔNG

04-02

2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP TRỤ BÊ TÔNG

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP TRỤ BÊ TÔNG

Thư mời chào giá thi công hàng rào vườn bưởi 20ha

16-01

2023

Thư mời chào giá thi công hàng rào vườn bưởi 20ha

Công ty TNHH 1TV Bò Sữa Tp. Hồ Chí Minh mời chào giá thi công hàng rào vườn bưởi 20ha

Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường nội bộ tại Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

24-11

2022

Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường nội bộ tại Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh chào giá thi công sửa chữa đường nội bộ tại Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

Zalo