Thông Tin Hoạt Động
Thư mời chào giá thi công nhà sản xuất phân hữu cơ

09-05

2023

Thư mời chào giá thi công nhà sản xuất phân hữu cơ

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá gói thầu thi công nhà sản xuất phân hữu cơ tại xã An Phú, huyện...

Thông báo sửa đổi và gia hạn thời gian mở thầu gói thầu phân hữu cơ

24-04

2023

Thông báo sửa đổi và gia hạn thời gian mở thầu gói thầu phân hữu cơ

Công ty TNHH 1TV Bò Sữa Tp.HCM thông báo sửa đổi nội dung mời thầu và gia hạn thời gian mở thầu gói thầu phân hữu cơ

THÔNG BÁO v/v Hợp tác trồng cây hàng năm

20-03

2023

THÔNG BÁO v/v Hợp tác trồng cây hàng năm

THÔNG BÁO v/v Hợp tác trồng cây hàng năm

Thư mời chào giá thi công nhà kho

20-03

2023

Thư mời chào giá thi công nhà kho

Thư mời chào giá thi công nhà kho

Thư mời chào giá thi công nhà sơ chế phân hữu cơ

22-02

2023

Thư mời chào giá thi công nhà sơ chế phân hữu cơ

Thư mời chào giá thi công nhà sơ chế phân hữu cơ

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP TRỤ BÊ TÔNG

04-02

2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP TRỤ BÊ TÔNG

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP TRỤ BÊ TÔNG

Thư mời chào giá thi công hàng rào vườn bưởi 20ha

16-01

2023

Thư mời chào giá thi công hàng rào vườn bưởi 20ha

Công ty TNHH 1TV Bò Sữa Tp. Hồ Chí Minh mời chào giá thi công hàng rào vườn bưởi 20ha

Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường nội bộ tại Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

24-11

2022

Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường nội bộ tại Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh chào giá thi công sửa chữa đường nội bộ tại Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường vào nhà xưởng sơ chế 80ha chuối tại xã Phú Mỹ Hưng

24-11

2022

Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường vào nhà xưởng sơ chế 80ha chuối tại xã Phú Mỹ Hưng

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ ChíMinh chào giá thi công sửa chữa đường vào nhà xưởng sơ chế 80ha chuối tại xã Phú Mỹ...

Thư mời chào giá sửa chữa đường vào nhà kho chuối 80ha tại Phú Mỹ Hưng

24-11

2022

Thư mời chào giá sửa chữa đường vào nhà kho chuối 80ha tại Phú Mỹ Hưng

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá sửa chữa đường vào nhà kho chuối 80ha tại Phú Mỹ Hưng

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ 13ha chuối tại An Phú

24-11

2022

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ 13ha chuối tại An Phú

Công ty TNHH MTVBof Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá gói thầu thi công đường nội bộ 13ha chuối tại An Phú

Thông báo đấu giá tài sản gói 3 năm 2022

16-11

2022

Thông báo đấu giá tài sản gói 3 năm 2022

Thông báo đấu giá tài sản gói 3 vườn cây cao su thanh lý năm 2022

Zalo