Thông Tin Hoạt Động
Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường nội bộ tại Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

24-11

2022

Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường nội bộ tại Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh chào giá thi công sửa chữa đường nội bộ tại Xí nghiệp chăn nuôi An Phú

Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường vào nhà xưởng sơ chế 80ha chuối tại xã Phú Mỹ Hưng

24-11

2022

Thư mời chào giá thi công sửa chữa đường vào nhà xưởng sơ chế 80ha chuối tại xã Phú Mỹ Hưng

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ ChíMinh chào giá thi công sửa chữa đường vào nhà xưởng sơ chế 80ha chuối tại xã Phú Mỹ...

Thư mời chào giá sửa chữa đường vào nhà kho chuối 80ha tại Phú Mỹ Hưng

24-11

2022

Thư mời chào giá sửa chữa đường vào nhà kho chuối 80ha tại Phú Mỹ Hưng

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá sửa chữa đường vào nhà kho chuối 80ha tại Phú Mỹ Hưng

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ 13ha chuối tại An Phú

24-11

2022

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ 13ha chuối tại An Phú

Công ty TNHH MTVBof Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá gói thầu thi công đường nội bộ 13ha chuối tại An Phú

Thông báo đấu giá tài sản gói 3 năm 2022

16-11

2022

Thông báo đấu giá tài sản gói 3 năm 2022

Thông báo đấu giá tài sản gói 3 vườn cây cao su thanh lý năm 2022

Thông báo đấu giá tài sản gói 1 năm 2022

16-11

2022

Thông báo đấu giá tài sản gói 1 năm 2022

Thông báo đấu giá tài sản vườn cây cao su thanh lý năm 2022

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2022

09-11

2022

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2022

Công ty TNHH 1TV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2022 như sau

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

03-11

2022

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp. Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu...

Thông báo về việc bán cây cao su giáp khu dân cư tại xã Tân Thạnh Tây

03-11

2022

Thông báo về việc bán cây cao su giáp khu dân cư tại xã Tân Thạnh Tây

Giám đốc Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. Hồ Chí Minh thông báo đến quý khách hàng về việc bán 66 cây cao su tại các lô cao su...

Giao khoán trồng cây ngắn ngày

17-10

2022

Giao khoán trồng cây ngắn ngày

Giám đốc Công ty TNHH 1TV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức giao khoán để trồng cây ngắn ngày đối với...

Bán cây cao su tại vườn ươm - Nông trường Phạm Văn Cội

11-08

2022

Bán cây cao su tại vườn ươm - Nông trường Phạm Văn Cội

Giám đốc công ty thông báo đến quý khách hàng về việc bán cây cao su tại bườn ươm - Nông trường Phạm Văn Cội thuộc...

Niêm yết danh sách cá nhân nhận khoán vườn bưởi

07-08

2022

Niêm yết danh sách cá nhân nhận khoán vườn bưởi

Giám đốc Công ty thông báo về việc niêm yết công khai danh sách đối tượng được nhận khoán vườn bưởi 15,45ha tại xã...

Zalo