Thông Tin Hoạt Động
Giao khoán, chăm sóc, khai thác vườn bưởi

13-07

2022

Giao khoán, chăm sóc, khai thác vườn bưởi

Giám đốc Công ty thông báo về việc tổ chức giao khoán chăm sóc, khai thác vườn bưởi 15,45 ha do Công ty đang quản lý, khai...

BÁN LÔ BÒ SỮA HF (lần 2)

04-07

2022

BÁN LÔ BÒ SỮA HF (lần 2)

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.HCM đang có lô bò sữa HF cần bán

Thông báo bán cây cao su giáp khu dân cư tại xã Tân Thạnh Tây

01-07

2022

Thông báo bán cây cao su giáp khu dân cư tại xã Tân Thạnh Tây

Giám đốc Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến quý khách hàng về việc bán 240 cây cao su tại các lô cao su...

Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022

01-07

2022

Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022

Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, kết hợp khen thưởng học sinh giỏi & trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2022

BÁN LÔ BÒ SỮA HF

27-06

2022

BÁN LÔ BÒ SỮA HF

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.HCM đang có lô bò sữa cần bán

Thư mời chào giá cải tạo sửa chữa nhà kho hóa chất

27-05

2022

Thư mời chào giá cải tạo sửa chữa nhà kho hóa chất

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá gói thầu "thi công cải tạo sửa chữa nhà kho hóa chất" tại xã An...

Thư mời chào giá gói thầu thi công hàng rào vườn bưởi 20ha

26-05

2022

Thư mời chào giá gói thầu thi công hàng rào vườn bưởi 20ha

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chào giá gói thầu thi công hàng rào vườn bưởi 20ha tại xã An Phú, huyện Củ...

Thông báo đấu giá tài sản

24-05

2022

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản "vườn cây chắn gió năm 2022"

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

18-05

2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Bò Sữa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (kết quả chấm điểm)

Tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022 (lần 3)

13-05

2022

Tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022 (lần 3)

Giám đốc Công ty thông báo việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022

Tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022 (lần 1)

13-05

2022

Tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022 (lần 1)

Giám đốc công ty thông báo việc tổ chức giao khoán khai thác tận thu mủ cao su năm 2022

Tổ chức giao khoán khai thác mủ cao su ăn chia niên vụ 2022

13-05

2022

Tổ chức giao khoán khai thác mủ cao su ăn chia niên vụ 2022

Giám đốc công ty thông báo về việc tổ chức giao khoán khai thác mủ cao su ăn chia niên vụ 2022 với các nội dung sau

Zalo