Tin Kinh Tế Xã Hội
Từ ngày 01/6/2021 sử dụng hình ảnh thẻ bhyt trên ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh trên toàn quốc

15-06

2021

Từ ngày 01/6/2021 sử dụng hình ảnh thẻ bhyt trên ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh trên toàn quốc

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 01/6/2021, người dân trên toàn quốc sẽ được sử dụng hình ảnh thẻ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh

04-11

2020

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh

Trong các năm qua huyện Củ Chi đã quan tâm chỉ đạo thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo quy hoạch của Thành phố;...

Zalo