Tuyên dương các tập thể, cá nhân cán bộ công nhân viên xuất sắc, lao động giỏi - lao động sáng tạo

          Ngày 10 tháng 11 năm 2020 được tạo điều kiện của Ban giám đốc Công Ty, Ban chấp hành Công đoàn công ty đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham dự hội nghị: Tuyên dương các tập thể - cá nhân, nữ công nhân lao động xuất sắc, công tác dân vận khéo, gương người tốt việc tốt, tấm gương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Bác, do Công đoàn các doanh nghiệp công ích và dịch vụ thương mại Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức.

   

      Tại hội nghị các tập thể : Nữ công nhân lao động công ty Bò Sữa thành phố Hồ Chí minh và tập thể Công Đoàn bộ phận Xí nghiệp An Phú được tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo, gồm các tập thể và cá nhân sau:

          Tập thể Công đoàn bộ phận trại Đồng Tiến 3 được tuyên dương là tập thể thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

          Có 04 cá nhân điển hình được tuyên dương là các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nữ công nhân lao động năm 2020

1.Đoàn Thị Ánh Tuyết.

2.Huỳnh thị Hiền

3.Nguyễn Thị Lợi

4.Nguyễn Thị Cúc

       Có 02 cá nhân được tuyên dương là lao động giỏi –lao động sáng tạo:

1.Lương Văn Kiêu

2.Hà Phạm Phú Quí

          Có 02 cá nhân được tuyên dương là người tốt việc tốt:

1.Phạm Đức Đạo

2.Nguyễn Văn Ngoại

           Có 01 cá nhân được tuyên dương có thành tích xuất sắc công tác dân vận khéo:

1. Phạm Thị Xuân.

          Có 01 cá nhân được tuyên dương là tấm gương trong phong trào học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

1. Lê Thi

          Để đạt được những thành tích trên là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện và sự nỗ lực cống hiến hết mình của các cá nhân và tập thể.

Bài viết: Tình Thơ, hình ảnh: Kiêu

Zalo