Danh sách lãnh đạo công ty

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 

CÔNG TY TNHH MTV
BÒ SỮA TP HCM

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÔNG TY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Hội đồng thành viên

1

Ông Tăng Trí Hưng

Chủ tịch HĐTV

2

Ông Liêu Văn Hoàng

TV Hội đồng thành viên

3

Ông Nguyễn Quốc Chung

TV Hội đồng thành viên

Ban Giám đốc Công ty

1

Ông Liêu Văn Hoàng

Giám đốc Công ty

2

Ông Bùi Thanh Điền

Phó giám đốc Công ty

3

Bà Đoàn Thị Ánh Tuyết

Phó giám đốc Công ty

 

Kiểm soát viên

1

Bà Nguyễn Lê Yến Nhi

Kiểm soát viên

Các phòng ban

1

Ông Phạm Văn Cư

Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán

2

Ông Trần Ngọc Bảo

Trưởng phòng Kế Hoạch Đầu Tư

3

Ông Nguyễn Trạng

Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính

4

Ông Trương Nhật Quang

Phó PT. Phòng Kỹ Thuật

Các đơn vị trực thuộc

1

Ông Huỳnh Ngọc Mĩnh

Giám đốc NT Phạm Văn Cội

2

Ông Nguyễn Tấn Thắng

Giám đốc XN Cây trồng Phú Mỹ

3

Ông Nguyễn Đình Trí

Q.Giám đốc XN chăn nuôi An Phú

Bài viết khác
Zalo