Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021

Về dự Đại hội có 80 đại biểu từ 04 đơn vị cơ sở và Văn phòng công ty, cùng các Đại biểu khách mời.

Trong báo cáo tổng kết sản xuất 2020 và đề ra phương hướng 2021, phó Giám đốc Công ty bà Đoàn Thị Ánh Tuyết cho biết, năm 2020 toàn bộ Ban lãnh đạo cùng CB.CNV công ty đã gặp những khó khăn rất lớn. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giá nông sản xuống thấp dưới giá thành, vườn cây cao su già cỗi hết niên hạn khai thác không được thanh lý, giá tiền thuê đất tăng 2,34 lần.

Tổng doanh thu chỉ đạt 58,2% kế hoạch, thu nhập bình quân đạt 75% kế hoạch.

Phó Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết sản xuất 2020 và đề ra phương hướng 2021

Một số điểm nổi bật trong năm là bò bán giống vượt 170%, dê giống vượt 100%. Thực hiện giao khoán 15ha bưởi cho đối tác bên ngoài và thực hiện tốt việc cung cấp nguồn thức ăn cho đàn gia súc về số lượng và chất lượng. Đặc biệt trong năm công ty đã thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, phòng ngừa dịch bệnh mặc dù dịch bệnh xung quanh khu chăn nuôi Công ty diễn ra rất phức tạp.

Bên cạnh đó các hạn chế cũng không ít: việc ngành chăn nuôi chưa phát triển đúng tầm, các dự án triển khai còn chậm, giá mủ giảm xuống thấp nên việc giao khoán khai thác mủ cao su gặp khó khăn, công tác quản lý đất đai còn hạn chế, hiệu quả sử dụng đất của Công ty chưa cao…

Những hạn chế của năm 2020 đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề cho năm 2021. Năm 2021 Công ty phấn đấu tổng doanh thu 140,35 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 892 triệu đồng, thu nhập Ngừơi lao động bình quân 10,8 triệu đồng/Ngừơi/tháng.

Dự kiến năm 2021 sẽ trồng mới thêm 205ha chuối xuất khẩu; 20ha cây cacao; 37ha bưởi da xanh, tổ chức phát triển nguồn nhân lực,

đầu tư tài chính và chăm lo đời sống, bảo vệ sản phẩm. 

Đại diện cho Công đoàn Công ty, bà Huỳnh Thị Hiền báo cáo thực hiện TULĐTT năm 2020 và lấy ý kiến thống nhất TULĐTT năm 2021 – 2023 (ký kết giữa Người sử dụng lao động với Đại diện Người lao động là Công đoàn có sự chứng kiến của lãnh đạo cấp trên).

Đại diện cấp trên góp ý chỉ đạo cho Hội nghị
Ký kết TULĐTT 2021 - 2023

Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm cho 11 đại biểu đại diện tập thể tham gia đối thoại năm 2021.

Sau hơn 03 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021 đã kết thúc

thành công tốt đẹp.

Bài: Tình Phạm, ảnh: Lương V.Kiêu

Zalo