HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG

Vào ngày 13 tháng 4 năm 2021, Hội nghị người lao động của khối Văn phòng Công ty được tổ chức, có sự tham dự của

Hội đồng Thành viên, lãnh đạo Công ty,  giám đốc các đơn vị và toàn thể CB.CNV khối văn phòng Công ty.

        Hội nghị được thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Báo cáo đã đánh giá hoạt động SXKD năm qua gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về công tác quản lý đất đai. Qua đó Hội nghị cũng có những đề xuất, kiến nghị lên lãnh đạo những khó khăn, vướng mắc và hướng khắc phục trong năm 2021.

Hội nghị đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chủ tịch HĐTV, Ban giám đốc Công ty, chủ tịch CĐ và ý kiến của phụ trách lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị cũng nhất trí nhân sự bầu các đại diện NLĐ tham gia đối thoại (04 người, đại diện của 04 phòng ban).  

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: Tình Phạm

Zalo