Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng về cơ sở

Đó là một trong các nội dung phát biểu chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2013: Hội Nông dân Thành phố phải hướng về cơ sở, tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; các cấp hội tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo báo cáo của Hội Nông dân Thành phố, hiện có 700 chi hội, với 79.768 hội viên. Trong 03 năm tổ chức triển khai phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp hội phối hợp tổ chức 1.918 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 139.685 lượt hội viên - nông dân, 1.448 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 28.960 lao động nông thôn về ngành nghề nông nghiệp; trên 89 ngàn lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, có trên 1.000 hộ nông dân đạt cấp Thành phố. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm, được giao lưu tại hội nghị, điển hình mô hình nuôi bò sữa của nông dân Đào Văn Hôn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; mô hình nuôi bò sữa kết hợp nuôi heo và cá của nông dân Nguyễn Văn Tâm, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi; mô hình nuôi heo rừng kết hợp du lịch sinh thái của nông dân Nguyễn Văn Ký, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9; mô hình trồng mai ghép của nông dân Nguyễn Văn Bay, phường An Phú Đông, Quận 12; mô hình Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại Phú Lộc (sản xuất và tiêu thụ rau an toàn) của anh Trần Quang Chánh, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Qũy Hỗ trợ nông dân, đến nay đã giải ngân 158 dự án vay vốn cho 1.847 lượt hộ vay, với 38,9 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 79,6 tỷ đồng, với 3.932 hộ vay; trong đó, có 36 dự án, với 5,7 tỷ đồng cho 551 lượt hộ ngèo vay vốn phát triển sản xuất. Phong trào Tết làm điều hay vì nông dân nghèo, qua 03 năm đã xây dựng 721 căn nhà tình thương, tặng 4.730 thẻ bảo hiểm y tế và 728 suất học bổng Lương Định Của. Ngoài ra, trong xây dựng nông thôn mới tại 56 xã của 05 huyện ngoại thành, có 8.122 hộ dân hiến đất, với trên 84 ha đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp tiền và công sức trên 713 tỷ đồng cải tạo đường giao thông, trồng cây xanh, khai thông cống rảnh... 

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Thành phố về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 148 cá nhân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 03 năm liền 2011 – 2013.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà trao giải cho các cá nhân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là một trong các nội dung phát biểu chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2013: Hội Nông dân Thành phố phải hướng về cơ sở, tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; các cấp hội tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo báo cáo của Hội Nông dân Thành phố, hiện có 700 chi hội, với 79.768 hội viên. Trong 03 năm tổ chức triển khai phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp hội phối hợp tổ chức 1.918 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 139.685 lượt hội viên - nông dân, 1.448 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 28.960 lao động nông thôn về ngành nghề nông nghiệp; trên 89 ngàn lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, có trên 1.000 hộ nông dân đạt cấp Thành phố. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm, được giao lưu tại hội nghị, điển hình mô hình nuôi bò sữa của nông dân Đào Văn Hôn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; mô hình nuôi bò sữa kết hợp nuôi heo và cá của nông dân Nguyễn Văn Tâm, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi; mô hình nuôi heo rừng kết hợp du lịch sinh thái của nông dân Nguyễn Văn Ký, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9; mô hình trồng mai ghép của nông dân Nguyễn Văn Bay, phường An Phú Đông, Quận 12; mô hình Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại Phú Lộc (sản xuất và tiêu thụ rau an toàn) của anh Trần Quang Chánh, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Qũy Hỗ trợ nông dân, đến nay đã giải ngân 158 dự án vay vốn cho 1.847 lượt hộ vay, với 38,9 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 79,6 tỷ đồng, với 3.932 hộ vay; trong đó, có 36 dự án, với 5,7 tỷ đồng cho 551 lượt hộ ngèo vay vốn phát triển sản xuất. Phong trào Tết làm điều hay vì nông dân nghèo, qua 03 năm đã xây dựng 721 căn nhà tình thương, tặng 4.730 thẻ bảo hiểm y tế và 728 suất học bổng Lương Định Của. Ngoài ra, trong xây dựng nông thôn mới tại 56 xã của 05 huyện ngoại thành, có 8.122 hộ dân hiến đất, với trên 84 ha đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp tiền và công sức trên 713 tỷ đồng cải tạo đường giao thông, trồng cây xanh, khai thông cống rảnh... 

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Thành phố về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 148 cá nhân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 03 năm liền 2011 – 2013.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà trao giải cho các cá nhân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là một trong các nội dung phát biểu chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2013: Hội Nông dân Thành phố phải hướng về cơ sở, tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; các cấp hội tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo báo cáo của Hội Nông dân Thành phố, hiện có 700 chi hội, với 79.768 hội viên. Trong 03 năm tổ chức triển khai phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp hội phối hợp tổ chức 1.918 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 139.685 lượt hội viên - nông dân, 1.448 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 28.960 lao động nông thôn về ngành nghề nông nghiệp; trên 89 ngàn lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, có trên 1.000 hộ nông dân đạt cấp Thành phố. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm, được giao lưu tại hội nghị, điển hình mô hình nuôi bò sữa của nông dân Đào Văn Hôn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; mô hình nuôi bò sữa kết hợp nuôi heo và cá của nông dân Nguyễn Văn Tâm, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi; mô hình nuôi heo rừng kết hợp du lịch sinh thái của nông dân Nguyễn Văn Ký, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9; mô hình trồng mai ghép của nông dân Nguyễn Văn Bay, phường An Phú Đông, Quận 12; mô hình Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại Phú Lộc (sản xuất và tiêu thụ rau an toàn) của anh Trần Quang Chánh, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Qũy Hỗ trợ nông dân, đến nay đã giải ngân 158 dự án vay vốn cho 1.847 lượt hộ vay, với 38,9 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 79,6 tỷ đồng, với 3.932 hộ vay; trong đó, có 36 dự án, với 5,7 tỷ đồng cho 551 lượt hộ ngèo vay vốn phát triển sản xuất. Phong trào Tết làm điều hay vì nông dân nghèo, qua 03 năm đã xây dựng 721 căn nhà tình thương, tặng 4.730 thẻ bảo hiểm y tế và 728 suất học bổng Lương Định Của. Ngoài ra, trong xây dựng nông thôn mới tại 56 xã của 05 huyện ngoại thành, có 8.122 hộ dân hiến đất, với trên 84 ha đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp tiền và công sức trên 713 tỷ đồng cải tạo đường giao thông, trồng cây xanh, khai thông cống rảnh... 

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Thành phố về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 148 cá nhân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 03 năm liền 2011 – 2013.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà trao giải cho các cá nhân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là một trong các nội dung phát biểu chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2013: Hội Nông dân Thành phố phải hướng về cơ sở, tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; các cấp hội tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo báo cáo của Hội Nông dân Thành phố, hiện có 700 chi hội, với 79.768 hội viên. Trong 03 năm tổ chức triển khai phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp hội phối hợp tổ chức 1.918 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 139.685 lượt hội viên - nông dân, 1.448 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 28.960 lao động nông thôn về ngành nghề nông nghiệp; trên 89 ngàn lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, có trên 1.000 hộ nông dân đạt cấp Thành phố. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm, được giao lưu tại hội nghị, điển hình mô hình nuôi bò sữa của nông dân Đào Văn Hôn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; mô hình nuôi bò sữa kết hợp nuôi heo và cá của nông dân Nguyễn Văn Tâm, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi; mô hình nuôi heo rừng kết hợp du lịch sinh thái của nông dân Nguyễn Văn Ký, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9; mô hình trồng mai ghép của nông dân Nguyễn Văn Bay, phường An Phú Đông, Quận 12; mô hình Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại Phú Lộc (sản xuất và tiêu thụ rau an toàn) của anh Trần Quang Chánh, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Qũy Hỗ trợ nông dân, đến nay đã giải ngân 158 dự án vay vốn cho 1.847 lượt hộ vay, với 38,9 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 79,6 tỷ đồng, với 3.932 hộ vay; trong đó, có 36 dự án, với 5,7 tỷ đồng cho 551 lượt hộ ngèo vay vốn phát triển sản xuất. Phong trào Tết làm điều hay vì nông dân nghèo, qua 03 năm đã xây dựng 721 căn nhà tình thương, tặng 4.730 thẻ bảo hiểm y tế và 728 suất học bổng Lương Định Của. Ngoài ra, trong xây dựng nông thôn mới tại 56 xã của 05 huyện ngoại thành, có 8.122 hộ dân hiến đất, với trên 84 ha đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp tiền và công sức trên 713 tỷ đồng cải tạo đường giao thông, trồng cây xanh, khai thông cống rảnh... 

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Thành phố về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 148 cá nhân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 03 năm liền 2011 – 2013.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà trao giải cho các cá nhân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

 

 

Zalo