Khen thưởng

Khen thưởng
27/02/2024 11:34 AM 110 Lượt xem

  Huân chương Độc Lập hạng 3 (8/2013).

  Huân chương Lao động hạng 3 (1995), Hạng 2 (1998), Hạng 1 (2004).

  Top 100 Thương hiệu Việt 2010.

  Cúp Vàng Nông nghiệp 2005, 2008.

  Giải Trâu vàng Đất Việt 2007.

  Giải thưởng Xuất sắc của Cục Chăn nuôi 2008.

  Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011,…

  Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lựơng ISO 9001-2008 từ năm 2007 cho 2 đơn vị, từ cuối năm 2011 đã mở rộng ra các đơn vị còn lại. Các đơn vị, xí nghiệp tương lai cũng sẽ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ngay từ đầu.

  Map
  Zalo
  Hotline