Khoa Học Kỹ Thuật
Bệnh viêm phổi trên đàn bê sữa

28-06

2019

Bệnh viêm phổi trên đàn bê sữa

Viêm phổi là bệnh tốn kém vì nó làm giảm tăng trọng và tăng chi phí điều trị, do vậy phòng bệnh viêm phổi là lựa chọn...

Zalo