Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 21/12/2020 Chi bộ Văn phòng Công ty – Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kết nạp vào Đảng cho quần chúng

ưu tú Hà Phạm Phú Quí – Đoàn viên thanh niên – phó phòng Tổ chức Hành chính.

Tham dự lễ kết nạp Đảng có đồng chí Tăng Trí Hưng – Bí thư Đảng uỷ - chủ tịch HĐTV Công ty. Ngoài ra, còn có Bí thư Đoàn thanh niên Công ty và các đảng

viên trong Chi bộ Văn phòng Công ty.

Trong quá trình làm việc, đồng chí Hà Phạm Phú Quí không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động

đoàn thể, là quần chúng gương mẫu trong công việc và trong cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐTV Công ty

 

 

Bài, ảnh: Phạm Tình

Zalo