Ngành nghề Kinh doanh

Sản xuất kinh doanh các loại giống đại gia súc, gia súc, gia cầm, mủ cao su chế biến và các sản phẩm từ trồng trọt và chăn nuôi.

Sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm.

Trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Mua bán sản phẩm, vật tư ngành nông nghiệp.

Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ.

Buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas)

Cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho.

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng).

Xử lý hạt giống để nhân giống.

Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp.

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

Bài viết khác
Zalo