THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CÂY CHẮN GIÓ VÀ XE Ô TÔ TRÊN BÁO GIÁ CẢ VẬT TƯ

Trên báo Giá cả vật tư số: gcvt No 290 đăng ngày 12/12/2019 đăng có nội dung đăng lại cây chắn gió (tràm, xà cừ,... ) do nhầm giá khởi điểm như sau:

Tờ báo đăng trước đó số gcvt No 289 ra ngày 11/12/2019:

 

Zalo