Hồ Sơ Mời Thầu
BIÊN BẢN MỞ THẦU PHÂN BÓN HOÁ HỌC QUÍ IV NĂM 2022

27-10

2022

BIÊN BẢN MỞ THẦU PHÂN BÓN HOÁ HỌC QUÍ IV NĂM 2022

Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2022, tại văn phòng công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ...

Bản Yêu Cầu Báo Giá

19-10

2022

Bản Yêu Cầu Báo Giá

Bản yêu cầu báo giá

[Quyết Định] - Về Việc Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu Báo Giá , Đấu Thầu

19-10

2022

[Quyết Định] - Về Việc Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu Báo Giá , Đấu Thầu

[Quyết Định] - Về Việc Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu Báo Giá , Đấu Thầu

Thông Báo Mời Thầu [ Tháng 10-2022 ]

19-10

2022

Thông Báo Mời Thầu [ Tháng 10-2022 ]

Thông Báo Mời Thầu [ Tháng 10-2022 ]

Zalo