Hồ Sơ Mời Thầu
Kết quả lựa chọn nhà thầu vách ceh 2 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ NEW

09-08

2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu vách ceh 2 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ

Kết quả lựa chọn nhà thầu vách che 2 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ

Kết quả lựa chọn nhà thầu nhà kho thuốc BVTV NEW

09-08

2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu nhà kho thuốc BVTV

Kết quả lựa chọn nhà thầu nhà kho thuốc BVTV

Thư mời chào giá thi công nhà kho thuốc bảo vệ thực vật NEW

31-07

2023

Thư mời chào giá thi công nhà kho thuốc bảo vệ thực vật

Thư mời chào giá thi công nhà kho thuốc bảo vệ thực vật

Thư mời chào giá thi công vách che 02 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ NEW

28-07

2023

Thư mời chào giá thi công vách che 02 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ

Thư mời chào giá thi công vách che 02 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ vườn chuối 2D NEW

12-07

2023

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ vườn chuối 2D

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ vườn chuối 2D

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ dự án 50ha chuối NEW

12-07

2023

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ dự án 50ha chuối

Thư mời chào giá thi công đường nội bộ dự án 50ha chuối

BIÊN BẢN MỞ THẦU PHÂN BÓN HOÁ HỌC QUÍ IV NĂM 2022

27-10

2022

BIÊN BẢN MỞ THẦU PHÂN BÓN HOÁ HỌC QUÍ IV NĂM 2022

Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2022, tại văn phòng công ty TNHH MTV Bò Sữa Tp.Hồ...

Bản Yêu Cầu Báo Giá

19-10

2022

Bản Yêu Cầu Báo Giá

Bản yêu cầu báo giá

[Quyết Định] - Về Việc Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu Báo Giá , Đấu Thầu

19-10

2022

[Quyết Định] - Về Việc Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu Báo Giá , Đấu Thầu

[Quyết Định] - Về Việc Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu Báo Giá , Đấu Thầu

Thông Báo Mời Thầu [ Tháng 10-2022 ]

19-10

2022

Thông Báo Mời Thầu [ Tháng 10-2022 ]

Thông Báo Mời Thầu [ Tháng 10-2022 ]

Zalo