Lĩnh vực hoạt động Chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý Công ty sự hợp tác tốt nhất trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và cùng phát triển.
đấu thầu
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (GÓI THẦU SỐ 2: KALY VÀ LÂN SỬ DỤNG QUÍ 2 NĂM 2024)
new
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (GÓI THẦU SỐ 2: KALY VÀ LÂN SỬ DỤNG QUÍ 2 NĂM 2024)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - GÓI THẦU SỐ 1: URE VÀ PHÂN ĐA TRUNG LƯỢNG SỬ DỤNG QUÍ II NĂM 2024
new
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - GÓI THẦU SỐ 1: URE VÀ PHÂN ĐA TRUNG LƯỢNG SỬ DỤNG QUÍ II NĂM 2024
Test 222
new
Test 222
Thông Báo Mời Thầu [ Tháng 10-2022 ]
new
Thông Báo Mời Thầu [ Tháng 10-2022 ]
[Quyết Định] - Về Việc Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu Báo Giá , Đấu Thầu
new
[Quyết Định] - Về Việc Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu Báo Giá , Đấu Thầu
Bản Yêu Cầu Báo Giá
new
Bản Yêu Cầu Báo Giá
Kết quả lựa chọn nhà thầu vách che 2 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ
new
Kết quả lựa chọn nhà thầu vách che 2 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ
Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Dự Toán, Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Gói Thầu: Mua Phân Hoá Học Sử Dụng Quý 1 - 2024
new
Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Dự Toán, Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Gói Thầu: Mua Phân Hoá Học Sử Dụng Quý 1 - 2024
Thông Báo Mời Thầu - Gói 1 : Mua Phân Đa Trung Lượng Sử Dụng Quí 1 - 2024
new
Thông Báo Mời Thầu - Gói 1 : Mua Phân Đa Trung Lượng Sử Dụng Quí 1 - 2024
Thông Báo Mời Thầu - Gói 2: Mua Phân Kali Sử Dụng Quí 1 Năm 2024
new
Thông Báo Mời Thầu - Gói 2: Mua Phân Kali Sử Dụng Quí 1 Năm 2024
Thông Báo Mời Thầu - Gói 3: Mua Phân Ure Và Npk Sử Dụng Quí 1 Năm 2024
new
Thông Báo Mời Thầu - Gói 3: Mua Phân Ure Và Npk Sử Dụng Quí 1 Năm 2024
Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 2: Mua Phân Kali Sử Dụng Quý 1 Năm 2024
new
Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 2: Mua Phân Kali Sử Dụng Quý 1 Năm 2024
Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 3: Mua Phân Ure Và NPK Sử Dụng Quý 1 Năm 2024
new
Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 3: Mua Phân Ure Và NPK Sử Dụng Quý 1 Năm 2024
Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 3: Mua Phân Ure Và Npk Sử Dụng Quí 1 Năm 2024
new
Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 3: Mua Phân Ure Và Npk Sử Dụng Quí 1 Năm 2024
Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 1: Mua Phân Đa Trung Lượng Sử Dụng Quí 1 -2024
new
Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 1: Mua Phân Đa Trung Lượng Sử Dụng Quí 1 -2024
Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 1: Mua Phân Đa Trung Lượng Sử Dụng Quí 1 -2024
new
Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu - Gói Thầu Số 1: Mua Phân Đa Trung Lượng Sử Dụng Quí 1 -2024
Gói 1 - Lân
new
Gói 1 - Lân
Kết quả lựa chọn nhà thầu nhà kho thuốc Bảo Vệ Thực Vật
new
Kết quả lựa chọn nhà thầu nhà kho thuốc Bảo Vệ Thực Vật
Gói 2 - Ure
new
Gói 2 - Ure
Thư mời chào giá thi công nhà kho thuốc bảo vệ thực vật
new
Thư mời chào giá thi công nhà kho thuốc bảo vệ thực vật
Gói 3 - Ure hạt to
new
Gói 3 - Ure hạt to
Thư mời chào giá thi công vách che 02 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ
new
Thư mời chào giá thi công vách che 02 đầu hồi nhà sơ chế phân hữu cơ
Gói 4 - KCl trắng
new
Gói 4 - KCl trắng
Thư mời chào giá thi công đường nội bộ vườn chuối 2D
new
Thư mời chào giá thi công đường nội bộ vườn chuối 2D
Gói 5 - KCl miễng
new
Gói 5 - KCl miễng
Thư mời chào giá thi công đường nội bộ dự án 50ha chuối
new
Thư mời chào giá thi công đường nội bộ dự án 50ha chuối
Gói 6 - K2SO4
new
Gói 6 - K2SO4
Biên Bản Mở Thầu Phân Bón Hoá Học Quí IV Năm 2022
new
Biên Bản Mở Thầu Phân Bón Hoá Học Quí IV Năm 2022
Gói 7 - DAP
new
Gói 7 - DAP
Gói 8 - KCl đỏ
new
Gói 8 - KCl đỏ
Gói 9 - MAP
new
Gói 9 - MAP
BIÊN BẢN ĐÓNG MỞ GÓI THẦU PHÂN HÓA HỌC QUÍ II NĂM 2023
new
BIÊN BẢN ĐÓNG MỞ GÓI THẦU PHÂN HÓA HỌC QUÍ II NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - GÓI THẦU MUA PHÂN HÓA HỌC QUÍ II NĂM 2023
new
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - GÓI THẦU MUA PHÂN HÓA HỌC QUÍ II NĂM 2023
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - GÓI THẦU MUA PHÂN HÓA HỌC QUÍ II NĂM 2023
new
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - GÓI THẦU MUA PHÂN HÓA HỌC QUÍ II NĂM 2023
Đóng mở thầu Gói số 2 - Phân Urê Phú Mỹ quý II năm 2023
new
Đóng mở thầu Gói số 2 - Phân Urê Phú Mỹ quý II năm 2023
Đóng mở thầu Gói số 3 - Phân Kali đỏ quý II năm 2023
new
Đóng mở thầu Gói số 3 - Phân Kali đỏ quý II năm 2023
Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 1 - Lân
new
Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 1 - Lân
Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 2 - Urê
new
Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 2 - Urê
Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 3 - Kali
new
Kết quả lựa chọn nhà thầu phân hoá học quý II-2023 gói 3 - Kali
Map
Zalo
Hotline