Thông tin

Thông tin
Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Đoàn kết thống nhất đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển trong sản xuất và ổn định việc làm cho người lao động

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy.

Hội thao bóng đá mini nam nữ Công ty TNHH MTV Bò sữa Tp.HCM mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024

Hội thao bóng đá mini nam nữ Công ty TNHH MTV Bò sữa Tp.HCM mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024

Trong không khí vui tươi đầu Xuân 2024, Hội thao bóng đá mini nam nữ mừng Đảng - mừng Xuân diễn ra từ ngày 11/12/2023 đến ngày........

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Sáng ngày 24-01-2024, đoàn lãnh đạo Liên đoàn Lao động Tp. HCM do Ông Cao Xuân Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành Phố....

Map
Zalo
Hotline