Quyết định về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua phân hóa học sử dụng quý 3 năm 2024

Quyết định về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua phân hóa học sử dụng quý 3 năm 2024
31/05/2024 10:19 AM 29 Lượt xem

     

    Map
    Zalo
    Hotline