QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN LẬP E - HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E - HSDT (GÓI THẦU: MUA THUỐC DIỆT CỎ SỬ DỤNG QUÝ 2 NĂM 2024)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN LẬP E - HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E - HSDT (GÓI THẦU: MUA THUỐC DIỆT CỎ SỬ DỤNG QUÝ 2 NĂM 2024)
23/04/2024 09:02 AM 65 Lượt xem

     

    Map
    Zalo
    Hotline