THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: GÓI THẦU SỐ 1 (URE VÀ PHÂN ĐA TRUNG LƯƠNG SỬ DỤNG QUÍ II NĂM 2024)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: GÓI THẦU SỐ 1 (URE VÀ PHÂN ĐA TRUNG LƯƠNG SỬ DỤNG QUÍ II NĂM 2024)
04/04/2024 08:49 AM 77 Lượt xem

     

    Map
    Zalo
    Hotline