QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (GÓI THẦU: MUA THUỐC DIỆT CỎ SỬ DỤNG QUÍ 2 NĂM 2024)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (GÓI THẦU: MUA THUỐC DIỆT CỎ SỬ DỤNG QUÍ 2 NĂM 2024)
23/04/2024 08:57 AM 70 Lượt xem

     

    Map
    Zalo
    Hotline